Oferta

Dla kogo? Dla Tych, którzy oczekują kreatywnego, rzetelnego i skrupulatnego podejścia do kwestii parku samochodowego, tych którzy zaczynają budować dział flotowy w swojej firmie, jak i tych którzy potrzebują zoptymalizować koszty tego działu. Zaproś nas na spotkanie do siebie - przekonamy Cię do naszej oferty.

 • organizacja zakupu samochodów - wybór marki, modelu, określenie poziomu wyposażania według zapisów polityki firmy
 • organizacja i tworzenie pełnej "car policy" w oparciu o wymogi stawiane przez Klienta – pod kątem procedur, systemów kontrolnych jak i rozliczeniowych, budowa od podstaw lub przebudowa obowiązujących w firmie procedur minimalizujących niekorzystne dla firmy zachowania użytkowników
 • tworzenie dokumentacji flotowej – umowa przekazania samochodu służbowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy), protokół zdawczo-odbiorczy, itp.
 • organizacja kwestii ubezpieczeń – wybór ubezpieczyciela, umowy generalne lub w oparciu o ubezpieczenia dowolne, zapewnienie ciągłości ubezpieczeń
 • organizacja zakupu i wymiany sezonowej opon – monitoring zużycia
 • organizacja w kwestii obrandowania samochodów – logotypy i inne oznaczenia
 • organizacja likwidacji szkód komunikacyjnych – pomoc dla kierowcy na drodze, rozliczenia z ubezpieczycielem, współpraca z działem księgowości Klienta (od momentu zdarzenia do rozliczenia szkody)
 • organizacja formy finansowania – wynajem długoterminowy, leasing, kredyt, gotówka, itp.
 • organizacja sprzedaży samochodów – po zakończeniu eksploatacji
 • prowadzenie call center dla użytkowników – pomoc na drodze, wparcie techniczne, itp.
 • pełna analityka kosztów – wdrożenie controllingu w zakresie optymalizacji tych kosztów w oparciu o program do zarządzania flotą
 • szczegółowa analiza kosztów paliwa – ustalenie norm, zużycia oraz limitów dla każdego użytkownika, monitoring miejsca i pory tankowania
 • przygotowywanie analiz i raportów – w oparciu o potrzeby Klienta (również w formie graficznej)
 • nadzorowanie wszystkich czynności serwisowych – w wybranych stacjach obsługi (gwarancyjne i pogwarancyjne) dla każdej marki w parku Klienta
 • monitoring stanu technicznego samochodów – wnioskowanie o naprawy
 • inne wg ustaleń z Klientem